Het SJI staat er op steeds op een duidelijke en volledige manier de kosten van een schooljaar te duiden. Alle personeelsleden zijn zich bewust van deze kosten en zoeken steeds naar mogelijkheden om die te beheersen.

Hier vind je de bijdragelijsten per jaar.

De schooltoeslag wordt sinds 2019 geïntegreerd in het groeipakket en hoeft niet afzonderlijk aangevraagd te worden.

Neem bij betaalmoeilijkheden contact op met de directie op het nummer 051 40 03 30. Samen zoeken we naar een oplossing.