Communicatie

Als school vinden we communicatie heel belangrijk. Op de website, Facebookpagina en Instagram valt er heel wat te beleven en ontdek je het leven zoals het is op het SJI.

Iedere leerling heeft een planningsagenda. Het noteren van taken, toetsen en plannen van proefwerken is belangrijk in het leerproces van iedere leerling. Het is ook een communicatiemiddel tussen leerkrachten, leerlingenbegeleiding, directie en ouders.

Ook communiceren we via e-mail. Bij inschrijving vragen we naar deze gegevens. Gelieve wijzigingen aan onze onthaalmedewerker door te geven. Elke leerling krijgt een persoonlijk e-mailadres.

Via Teams worden aan de leerling opdrachten en extra oefeningen gegeven.

Onze school is een laagdrempelige, open school. Aarzel dus niet om met ons contact op te nemen!

Ik wil een vraag stellen.

Via het oudercomité en de schoolraad werken we aan een goede samenwerking.

Klik hier als je wil mee bouwen aan de toekomst van het SJI!