Afbeelding2

 

 

Jaarthema 2022-2023

 

Afbeelding1‘Ik zal er zijn op je weg’ zingt Steve Harley in een nummer dat de ondertitel kreeg ‘belofte van een vader’.

‘Ik zal er zijn’ deze gedachte straalt vertrouwen uit en weerklinkt als een hoopvolle boodschap.

Jongeren begeleiden in hun op weg zijn naar volwassenheid … een werk van lange adem. Een weg van groeien en loslaten, van ervaren dat ze zelfstandig worden, van ondanks alles achter hen blijven staan.

Bij de start van het schooljaar is het passend dat we zeggen: welkom jongere, welkom collega, welkom medewerker, ondersteuner. Ik wil met jou op weg gaan in volle vertrouwen.

Hiermee zetten we een eerste stap voor ons nieuwe jaarthema met als symbool de vuurtoren. Een schip zal zich op de vuurtoren oriënteren, in volle vertrouwen dat zijn licht hem veilig thuisbrengt.

Opvoeden is cultiveren van vertrouwen. Laten we ons op deze tocht leiden door wegwijzers als duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de eigen inspiratie van SJI. Het zijn tegelijk de toetsstenen van een kwaliteitsvol onderwijs.

Jezus en Maria – die we dit schooljaar in het verhaal van vertrouwen een belangrijke rol laten spelen - mogen jullie inspiratiebron zijn. Dit jaar volgen we de lichtpuntjes naar voluit leven en willen we vertrouwen uitstralen.

Groeien in vertrouwen is ….

  • Luisteren en antwoorden

Luisteren naar de vele verhalen van collega’s, leerlingen en ouders. Het is ook proberen om een eenvoudig antwoord te bieden.

  • Vertrouwen geven en krijgen

Is kunnen zeggen ‘Je krijgt mijn volste vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat je missie zal slagen’

  • Het gewone een bijzondere plaats kunnen geven

Geïnspireerd leven maakt het gewone heel bijzonder en helpt het bijzondere in het gewone te integreren. Laten we proberen om tijd te maken voor kleine dingen. Die zijn vaak de allerbelangrijkste.

  • Vol verwachting dragen en je laten dragen

Soms zeggen we: ‘Dan gebeurt er niets.’ Misschien gebeurt er juist wel iets, maar kun je het nog niet zien.

  • Kansen geven en grenzen verleggen.

Het pad voor ons ziet er soms lastig uit. Maar hoe moeilijk het ook wordt, laten we er samen in verbondenheid ten volle voor gaan. Durf de sprong wagen en treed even uit je comfortzone.

  • Samen horen en doen

Laat ons samen bouwen aan een meer rechtvaardiger, duurzame en klimaatvriendelijke wereld.

  • Samenkomen en blijven hopen

Als onderwijsmensen rekenen we op elkaar om in gedeelde verantwoordelijkheid aan jonge mensen een draagvlak te bieden.

Samen met hen speuren we de einder af opdat elk van hen de lichtpuntjes op het spoor komt die richting geven aan voluit leven, opdat elk van hen zijn of haar vuurtoren vindt, die licht schenkt in het duister.

  • God zij dank

Danken is de kunst om binnen enkele maanden vanuit een gezamenlijk gelopen weg vol vertrouwen uit te kijken naar wat komen gaat.

Tot besluit kunnen we zeggen: Ga, leer, leef, groei, ik ben er voor jou. Vanuit die levensregel was Maria er voor Jezus. Vanuit die levensregel is Jezus er voor jou, voor elk van ons. Wees blij met ieder klein lichtpunt vertrouwen dat een ander je toestraalt.

We wensen iedereen een fijne vaart en mocht de vuurtoren voor elkeen een bron van licht zijn wanneer jullie verdwalen in de wirwar die de onderwijswereld soms is.

           

Els De Grande

Tekst geïnspireerd op het jaarthema van Leeftocht – © Katholiek Onderwijs Vlaanderen