logo 

 

 

Jaarthema 2021-2022

 

We laten het jaarthema ‘De kracht van de verbinding’ van ‘Leeftocht’ dit schooljaar een bron van inspiratie zijn voor ons eigen jaarthema ‘Verbondenheid’ en we vertalen het naar onze eigen context.

De vonk voor het thema vinden we in de volgende evangelietekst:

druiven “Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken … Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen.”

                                                                                   Jo 15,1-5 passim - Bijbel in Gewone Taal

 Verbondenheid in een katholieke dialoogschool kan niet zonder de band met ons geloof sterk te houden en er zelf kracht uit te putten. De ranken van de druivenplant kunnen we op een school vergelijken met een netwerk.

Een school is een netwerk van mensen dat enkel goed kan functioneren als er een degelijke verbinding is en als er nergens een kink in de kabel is. Dat kan je - zeker in tijden van een laptopproject en online communicatie - zowel letterlijk als figuurlijk nemen. Wat fascinerend is, is dat het lijnenspel in het netwerk steeds andere vormen krijgt. Sommige verbindingen worden sterker, andere worden zwakker of worden soms helemaal verbroken. Een goed netwerkbeheerder - en dat zijn we allemaal op ons niveau - zorgt dat alle nodige verbindingen optimaal werken.

Het directieteam houdt de band in stand met het Ministerie van Onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het bisdom, de lokale gemeenschap, het VCLB, de scholengemeenschap en onze scholengroep Scholen Molenland en vertaalt de input die we van uit die diverse hoeken krijgen naar de werking in onze school.

Elk personeelslid draagt zorg voor het netwerk met de collega’s, met de leerlingen en met de ouders. Ouders vertrouwen ons hun dierbaarste bezit toe: hun eigen kind. Aan ons om dat vertrouwen niet te beschamen en hen in woord en daad te overtuigen dat de zorg voor hun kind ook onze zorg is. Die vertrouwensband moeten we in ere houden. Door te luisteren. Door er te zijn.

Leerlingen komen in het begin van het schooljaar in een klasgroep terecht waar ze hun plaats moeten in vinden. Hier is een belangrijke taak voor de klassenleraar en de vakleraars van een klas weggelegd. In september wordt vaak de basis gelegd voor de klassfeer van de rest van het schooljaar. Investeer in die klassfeer en je kan er de rest van het schooljaar de vruchten van plukken. Zo biedt de sportdag een ideale gelegenheid om de band binnen het team sterk te maken. Ook de middagactiviteiten en het Sint-Jozefsfeest kunnen de teamspirit en het welbevinden van de leerlingen zeker bevorderen!

Ook ons onderhoudspersoneel vormt een belangrijke schakel in ons netwerk: zij dragen zorg voor ons leefmilieu hier op school en zo dragen bij tot ons welbevinden.

Wat betekent verbondenheid voor mij als persoon?

Een mens is in se een sociaal wezen. Ergens is hij graag in het gezelschap van een ander. Vandaar het goed gevoel dat je krijgt als je lid bent van een team, een jeugdbeweging, een vereniging, een geloofsbeweging ...

Voor mensen met wie je geen band hebt, kan je weinig empathie tonen. Kansarmen, mensen in nood; als zij stem noch gezicht krijgen, blijven ze die anonieme mens die enkel in de ver-van-mijn-bed show een rol speelt.

Verbondenheid kan bijdragen tot jouw persoonlijk geluk. Zoek die verbinding met je medemens en met die Ander die jou langs vruchtbare wijnranken kracht geeft.

Bie Lamon

Bron van inspiratie: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema

rank