Er werd ook kennis gemaakt met de planten- en diersoorten die in het bos voorkomen. Verder werden ook de bebouwde kernen van 't Veld, Meulebeke en Pittem geobserveerd. Bij de vallei van de Devebeek werd de stroming van het water bestudeerd en het reliëf waargenomen. Ook de bodemsoort werd er gedetermineerd en op basis daarvan werd het verband gelegd met de voorkomende landbouwactiviteiten. Dankzij de stralende zon en de vele enthousiaste leerlingen werd dit een prachtige en zeer leerrijke dag!