PREVENTIE EN REMEDIËRING

Leerlingen van de 1ste graad die een tijdelijke acherstand hebben voor wiskunde en Frans worden tijdens de remediëringslessen bijgewerkt.

Voor de leerlingen van de 2de en 3de graad zijn er remediëringslessen voor wetenschappen, wiskunde,en Frans.

Leerlingen die het moeilijk hebben om hun lessen en taken te plannen of gestructureerd te werken, hebben baat bij het volgen van de studiebegeleiding.

 

MAATREGELEN BIJ LEERSTOORNISSEN

Voor leerlingen met bv. dyslexie of dyscalculie worden de nodige maatregelen getroffen: bv. het hanteren van een aangepaste lesstijl, extra controle van de notities, de mogelijkheid om met SPRINT te werken, een 'vroege klas' tijdens de proefwerken enz.

 

TAALVAARDIGHEID

Anderstalige leerlingen en leerlingen met een taalachterstand worden door de GOK-leerkracht 'taalvaardigheid' bijgewerkt.

 

TAALBELEID

Onze school voert een actief taalbeleid onder het motto 'Elke leerkracht is een taalleerkracht'. Een greep uit onze taalacties:

- taalboodschappen op de reuzegrote GSM;

- het project 'Communicatie bevorderen' met een bundel rond het correcte taalregister hanteren, werken in groep, versturen van formele e-mails, en leren presenteren;

- gedichtendag;

- boekenbistro: op regelmatige tijdstippen kunnen de leerlingen de boekenbistro bezoeken en een boek ontlenen.

 

DIVERSITEIT

Het thema diversiteit focust op de gepaste aanpak van verschillen die door gender, geaardheid, cultuur, sociale afkomst, enz. ontstaan.

We proberen hier dagelijks aandacht aan te besteden.