Onze school heeft een uitgebreide leerlingenbegeleiding: vijf leerlingenbegeleidsters die steeds bereid zijn om leerlingen te helpen bij lichamelijke ongemakken, ruzie, pesterijen, ondersteuning bij verlies enz. Alle leerlingen die het moeilijk hebben, kunnen bij de leerlingenbegeleiding terecht.

llnbeg 2019 2020

Zorgoverleg

Op geregelde tijdstippen is er een vergadering met de adjunct-directeur, de leerlingenbegeleidsters en het VCLB: het zorgoverleg. Op dit teamoverleg worden alle leerlingen met zorg besproken. De acties die vanuit deze vergadering worden genomen zijn bv. contact met de ouders, met geestelijke gezondheidzorg, een gesprek tussen leerling en VCLB-medewerker enz.

 

VCLB

Onze school werkt nauw samen met het VCLB van Tielt.